top of page
"Slovo má jemnosť vánku a silu blesku."                                                     Victor Hugo

 

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo."

                                                           Ján 1 : 1

Slovo má moc. 


Lieči a zraňuje.

 

O sile slova vieme, neprekvapí nás,

ale je možné jeho liečivú silu  využiť bez toho,

aby sme sa hrali na mágov, či zariekavačov?

 

Chirofonetika pracuje s hláskami,

riadi sa zákonmi artikulácie

a využíva masáž k tomu,

aby spolu so slovom liečila.

 

Chceme Vám priblížiť cestu akou to dosahuje.

bottom of page